ಪೋಲೆಂಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯರಿ (ಇಎನ್‌ಸಿಜೆ) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದೆ

ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್

ಯುರೋಪಿಯನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜ್ಯುಡಿಷಿಯರಿ (ಇಎನ್‌ಸಿಜೆ) ಪೋಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೋಲಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಎನ್‌ಸಿಜೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೋಲಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ (ಪಿಐಎಸ್) ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ENCJ ಹೇಳುವಂತೆ '' ವಿಪರೀತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು '' ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಅಮಾನತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ರೀಡ್: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.