ವಿಶೇಷ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಯುರೋಸಿಯಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ವಿವಿಧ ಡಚ್ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯುರೇಷಿಯನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಈ ವಲಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದಾಟಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.

ವಿವಾದವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ Law & More ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಜಂಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ Law & More ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Law & More B.V.