ನೋಂದಾಯಿತ ಪತ್ರ ಎಂದರೇನು

ನೋಂದಾಯಿತ ಪತ್ರವು ಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಪತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ನೋಂದಾಯಿತ ಪತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕಳುಹಿಸುವವರು ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Law & More B.V.