ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಎಂದರೇನು

ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸರ್ (ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು) ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವಂತ ಶಾಖೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Law & More B.V.