ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲರ ಪಾತ್ರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾನೂನು, ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾನೂನು, ದಿವಾಳಿತನ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಪರವಾನಗಿ, ವಲಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

Law & More B.V.