ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಲಿಂಗ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಲಿಂಗ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ers ೀಗರ್ಸ್ ಪುರುಷನಂತೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯಂತೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಲಿಂಬರ್ಗ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಲಿಂಗವು ಲೈಂಗಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಆದರೆ ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಿಸ್ ers ೀಗರ್ಸ್ ತನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ 'ಎಕ್ಸ್' ಪಡೆದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ 'ಎಕ್ಸ್' ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ 'ವಿ' ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಸ್ ers ೀಗರ್ಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು:

'ಸ್ತ್ರೀ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ವಿಕೃತ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದೆ '.

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ers ೀಗರ್ಸ್‌ಗೆ 'ಎಕ್ಸ್' ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 'ಎಕ್ಸ್' ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಎಂ' ಅಥವಾ 'ವಿ' ಹೊಂದಲು ಇಚ್ who ಿಸದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.