ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರ

ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಾನೂನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸರಕುಗಳು ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಬಹುದು.

ಸರಕುಗಳು

ವಿಷಯದ ಆಸ್ತಿಯು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಕೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಬಹುದು.

ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ

ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರದ ಐಟಂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಾದ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಬೀರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬೀರುಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಬೀರು ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ

ಚರ ಆಸ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸಬಲ್ಲದೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ. ಒಂದು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ನಾನದತೊಟ್ಟಿಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ನೋಟರಿ ಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನೋಟರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಟರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಹಕ್ಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದಂತೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಕಾನೂನು ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು 'ಹಕ್ಕುದಾರ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ.

ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂಬೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬಳಸುವ ಕುಕೀಗಳು, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
Law & More B.V.