ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆ

ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಘಟಕ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಖಾತೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಕ್ಷವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಎರಡೂ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೂನ್ 6, 2018 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ನಿಷೇಧವು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಾಗ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರದ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿವಾಸವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆ ಈಗ ಸೆನೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ; ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಡಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೌಪ್ಯತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಂಬೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ನೀವು ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಬಳಸುವ ಕುಕೀಗಳು, ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
Law & More B.V.